Suntem o agenție de publicitate independentă, cu o istorie de peste 15 ani, care oferă soluții integrate de producție publicitară și servicii de marketing digital. Altfel, pasionați, creativi și deschiși. Facem ceea ce ne place. Grafică, print, dezvoltare Web.